Ränteavdrag KSSF 2022 GA:1 för deklaration

Ränteavdragen är per fastighet, delar man ägandet med någon eller några får man bara göra avdrag för sin andel i ägandet. 

Envåningshus (2 andelar i samfälligheten) : 384kr

Tvåvåningshus (3 andelar i samfälligheten) : 576kr

//Styrelsen