Avstängning av fjärrvärme

Fjärrvärmen till 52-ringen och Kedjehusen kommer att stängas av från klockan 7.30-20.00 tisdag den 17 november i samband med reparationsarbeten i fjärrvärmekulverten. Informationen på hemsidan kommer att uppdateras fortlöpande.