Fjärrvärmen är påkopplad

Värmen är åter påkopplad i 52-ringens och kedjehusens fjärrvärmesystem. De som har det gamla systemet (ej värmeväxlare) måste med stor sannolikhet lufta sina radiatorer på övervåningen. I morgon kommer återstående isolering av vattenrören genomföras. Förhoppningsvis kommer också återfyllning med grus och jord äga rum. När 52-slingan är öppen för genomgående trafik kan inte fastställas just nu.