Arbete med läckan i fjärrvärmesystemet

En läcka är lokaliserad under K 112 och 113:s  förråd. Grävningsarbete kommer starta på onsdag 11 november.
Därför kommer 52-ringens väg ej kunna användas som rundslinga för biltrafik. Arbetsmaskiner kommer spärra vägen utanför 112 och 113. En avstängning kommer dessutom sättas upp framför nämnda fastigheter. Hur länge denna åtgärd kommer förhindra rundkörning är ovisst. Vid vissa tider kommer entreprenörerna (tre firmor inblandade) tvingas stänga både vattentillförsel och el till fjärrvärmen. När dessa avstängningar kommer att ske kan man i nuläget inte fastställa. Vi hänvisar till hemsidan avseende detta.

Hemsidan kommer kontinuerligt att uppdateras med aktuell information.

Vid frågor kontakta styrelsen