Valberedningen efterlyser…

Valberedningen efterlyser tre personer, två ordinarie och en suppleant, som kan tänka sig att ta på sig uppdraget att vara revisorer åt samfällighetsföreningen.

Att vara revisor innebär att man för medlemmarnas räkning kontrollerar att styrelsen sköter sitt uppdrag, redovisar ekonomin, följer lagen och stämmobeslut med mera.

I praktiken innebär detta att man perioden före årsstämman går igenom föregående års redovisning, bokföring och styrelseprotokoll. Föreningen betalar arvode för insatsen.

Är du intresserad, eller känner någon som du tror skulle passa som revisor: Hör av dig till valberedning@kssf.se.