Låset till 52-ringens nedre garage fungerar igen

Låset till 52-ringens nedre garage fungerar igen. Hör av er till styrelsen, styrelse@kssf.se, om er nyckel trots allt inte fungerar i låset.