Varmvatten

Onsdag 10/11 mellan kl 8-16 kan det förekomma störningar i varmvattenförsörjningen i hela Kragstalund. Detta beror på sökning efter vattenläckage.
//Styrelsen