Påminnelse om motionstid

Vi vill påminna om att senaste datum för att inkomma med motioner till årsstämman är den 31 januari. Årsstämman kommer att hållas i april månad, exakt datum är ännu inte fastställt.