Viktig Information!

52-ringens parkering avstängd för parkering under perioden

2024-05-30 till 2024-07-01

På grund av byte av hela staketet kring 52-ringens parkering kommer parkering inte kunna ske under hela arbetsperioden från torsdagen den 30 maj 2024 till måndagen den 1 juli 2024.

OBSERVERA!

Detta innebär att bilar som inte är flyttade senast kl 0700 morgonen 31 maj 2024 kommer att bogseras bort på bilägarens bekostnad efter detta.

Uppdatering:

Information från kommunen gällande parkering på Kragstalundsvägen (kommunens mark):
Parkeringsförbudet på Kragstalundsvägen gäller den norra/västra sidan. I andra riktningen gäller som vanligt 24h parkering längs med gatan och inte 10m innan korsning.

// Styrelsen