Vårarbetsdag i KSSF 17 maj

Vårens arbetsdag kommer att genomföras söndagen den 17 maj. Vi snyggar som vanligt till våra gemensamma ytor. Containrar kommer att finnas uppställda på vändplanerna. Observera att på grund av det rådande läget kommer inte någon servering av korv eller annat ske. Vi arbetar med respektfulla avstånd. Samling vid torpet kl 10 för genomgång av arbetsuppgifter. Väl mött!