Årsstämma 2019

Här finns allt material inför stämman den 25:e april. Motionerna är i år anonymiserade av integritetsskäl. Men på stämman kommer de läsas upp och motionären framgå.

Debiteringslängden kommer inte heller den att publiceras på hemsidan eller delas ut i brevlådorna, även detta av integritetsskäl. Vill man se informationen som berör den egna fastigheten så skickar man e-post till styrelsen eller lägger en lapp i torpets brevlåda. Då styrelsen inte föreslår några avgiftsförändringar i år så innehåller dock inte debiteringslängden något som avviker från den information som finns under ’aktuella avgifter och priser’ på hemsidan (ligger under boendeinformation).

Avgifterna till Samfällighetsföreningen föreslås enligt nedanstående budget och debiteringslängd lämnas oförändrade under 2019.