Ränteavdrag 2019

Ränteavdragen är per fastighet så delar man ägandet med någon eller några får man bara göra avdrag för sin andel av ägandet.

Ränteavdrag KSSF 2019 GA:1

Envåningshus (2 andelar i samfälligheten) : 623kr

Tvåvåningshus (3 andelar i samfälligheten): 935kr

Ränteavdrag KSSF 2019 GA:2

Äger man en fastighet som ingår i GA:2 (40-ringen, 52-ringen) får man göra ytterligare ett avdrag på: 43kr