POSTNORD

Styrelsen arbetar för fullt med ärendet gällande våra postlådor och med att försöka få till ett samarbete med Postnord.
Nästa steg är att samfälligheten måste ansöka om ändring i befintliga anläggningsbeslut hos Lantmäteriet. För att få till en sådan ändring krävs att styrelsen kallar till extrastämma. Vilket är knepigt nu i Pandemi-tider.
Men en kallelse till extrastämma kommer i allas brevlådor inom kort, så fort restriktionerna tillåter det.

Vänligen//Malin i styrelsen