Parkeringstillstånd

En ny möjlighet att kvittera ut de nya parkeringstillstånden som börjar gälla från den 1 jan 2021, erbjuds lördag den 19 dec mellan kl 9 o 10 utanför torpet.