Arbetsdag 14 maj

I vår kommer vi organisera städdagen söndagen den 14 maj. Som vanligt samlas vi vid torpet klockan 10:00 för genomgång, städar våra gemensamma ytor ett par timmar. Efteråt bjuder vi på korv och kaffe.

Containrar för trädgårdsavfall kommer att finnas.

Målning av parkeringsrutor

Våra parkeringsrutor kommer att målas om i vår. Det innebär att under en dag vecka 17 (24 – 30 april) kommer parkering vara förbjuden på våra p-platser (ej garagen). Mer information kommer när tiden närmar sig.

Valberedningen efterlyser…

Valberedningen efterlyser tre personer, två ordinarie och en suppleant, som kan tänka sig att ta på sig uppdraget att vara revisorer åt samfällighetsföreningen.

Att vara revisor innebär att man för medlemmarnas räkning kontrollerar att styrelsen sköter sitt uppdrag, redovisar ekonomin, följer lagen och stämmobeslut med mera.

I praktiken innebär detta att man perioden före årsstämman går igenom föregående års redovisning, bokföring och styrelseprotokoll. Föreningen betalar arvode för insatsen.

Är du intresserad, eller känner någon som du tror skulle passa som revisor: Hör av dig till valberedning@kssf.se.