God fortsättning på det Nya Året!

Vi vill påminna om att motioner till samfällighetens årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari; via mejl till styrelsen alternativt i brevlådan utanför Torpet. Stämman kommer att hållas under april månad; exakt datum är inte fastställt ännu. Kallelse delas ut i samfällighetens medlemmars brevlådor senast två veckor före föreningsstämman. Kontakta valberedningen om ni är intresserade av att medverka i styrelsens arbete. Det är en trevlig och inspirerande uppgift och nya händer är varmt välkomna!

En gemensam vårarbetsdag kommer som vanligt att hållas en söndag i maj.

52-ringens övre garage

Låset till 52-ringens övre garage är nu åtgärdat. Cylindern är bytt. Låset öppnas nu genom att nyckeln vrids åt vänster. Liksom tidigare gäller att ingen typ av låsspray eller annan substans får sprutas i låset. Kontakta styrelsen om det uppstår problem.

Avgiftsavier

Av misstag saknades värmedebiteringen på de senaste avierna från RBfast (avseende jan-mars). Därför har vi fått kompletterande separata avier som avser den värmeförbrukning som ska debiteras under motsvarande period. Vi beklagar det extra besvär som detta kan medföra. Fortsättningsvis kommer värmen och samfällighetsavgiften liksom tidigare debiteras på en och samma faktura.

52-ringens övre garage

Låset till 52-ringens övre garage är felanmält och låssmed kommer så fort de har möjlighet. Tills dess får vi använda den lilla dörren och öppna porten med snöret inifrån. Vi beklagar det extra besvär som detta kan medföra.

Snöröjningstider

Vägarna i vår samfällighet är smala och det är inte alltid lätt att ta sig fram. Stort tack till alla er som så snyggt håller undan häckar och annan växtlighet framför och bakom era fastigheter! På sina ställen behöver det fortfarande göras en del; vår entreprenör har påtalat att det är svårt att ta sig fram på vissa ställen på grund av häckar och trädgrenar som hänger ut och tyngs ner av snön. Titta gärna en extra gång runt er fastighet och se om det går att göra mer. Berörda fastigheter kommer inom kort att få ett meddelande i brevlådan.