Angående dumpning av trädgårdsavfall

På förekommen anledning. Det är helt olämpligt och faktiskt inte tillåtet att dumpa trädgårdsavfall eller annat avfall någonstans på samfällighetens mark. Den som har lämnat sitt avfall vid 52-ringens vändplan ombeds att ta bort detta snarast. Det är inte meningen att vi ska ha en växande hög där. Trädgårdsavfall kan lämnas på SÖRAB:s återvinningscentral Hagby.

Styrelsen