Problem med låsen till garageportarna

Om det uppstår problem med låsen till garageportarna ber vi er att omgående meddela styrelsen detta, så att vi kan rengöra kolven på ett korrekt sätt. Det är inte tillåtet att spreja in någon form av rengöring eller låsolja i kolvarna. Tills låset fungerar sker tillträde till garaget genom den lilla dörren i porten. Vi ber er att se till att denna dörr är låst när ni lämnar garaget.