Arbetet med läckagelokalisering avslutat för dagen

Aquademica har slutfört dagens arbete. Stort TACK till alla er som följde uppmaningen, var hemma och underlättade arbetet. Det går bra att slå på värmeväxlare (och cirkulationspump om det finns behov).