52-ringens övre garage

Låset till 52-ringens övre garage är felanmält och låssmed kommer så fort de har möjlighet. Tills dess får vi använda den lilla dörren och öppna porten med snöret inifrån. Vi beklagar det extra besvär som detta kan medföra.