GEMENSAM ARBETSDAG


Söndagen den 14/5 kl 10

Samfällighetens gemensamma arbetsdag närmar sig. Vi möts utanför torpet söndag den 14 MAJ kl 10 och går igenom vad som behöver göras. Fundera gärna på om det är något ni tycker behöver åtgärdas på er egen gård eller någon annanstans. Under ett par, tre timmar hjälps vi åt att snygga till på våra gemensamma ytor (lekplatser, parkeringar, runt torpet mm).

Förfriskningar & lättare förtäring erbjuds utanför torpet, ca kl 13.00

Containrar kommer som vanligt att finnas uppställda på tre platser i anslutning till 40-ringen/Björkelund, 52-ringen samt Aspelund.

Observera att dessa containrar i första hand är avsedda för trädgårdsavfall från våra gemensamhetsytor. När arbetsdagen är slut, finns det möjlighet att även slänga trädgårdsavfall från våra privata tomter där, i mån av plats. Vänligen respektera att containrarna endast är avsedda för trädgårdsavfall (dvs grenar, löv, kottar, gräs etc.); ligger det några andra sopor i containrarna när de hämtas, får samfällighetsföreningen böta för detta. Gäller även plastsäckar, så antingen tömmer man ut trädgårdsavfallet från säckarna, eller använder papperssäckar.

Tänk på att se över att era buskar, träd och häckar inte växer ut över gångvägarna. Det hindrar framkomligheten för utryckningsfordon (och på vintern snöröjningen). Dessutom utgör den försämrade sikten för biltrafiken en stor fara för alla lekande barn på våra gårdar. Enligt samfällighetens stadgar (2015-04-23) § 19 ska ”Medlem i föreningen tillse att den egna fastighetens växtlighet inte växer ut över samfällighetens vägar.” Det är en skyldighet som alla vi boende i samfälligheten har.

Varmt välkomna den 14 maj! / Styrelsen

Kontakt: styrelse@kssf.se.